Szolgáltatásaink

Termékfejlesztés

A termékfejlesztési tevékenységünk során a többszörös iterációs metódus szerint járunk el. Figyelembe vesszük a piaci igényeket és a folyamat során, a jelentõs döntési pontoknál visszacsatoljuk és megerõsítjük, hogy a fejlesztés részeredményei egyaránt megfelelnek-e a kiinduló feltételezéseknek és a piaci, idõnként gyorsan változó igényeknek. A termékeinket, a piac jelzései alapján igazítjuk, módosítjuk. A termékfejlesztést, saját ötleteink és partnereink megkeresései alapján végezzük. Készek vagyunk a termékfejlesztési kompetenciáinkat és erõforrásainkat külsõ projektek számára is biztosítani.

Az Innofor-Invest Kft. saját projektjei az informatika, a technológia és az iparági specifikumok dimenzióiban értelmezhetõek és megfelelnek a legdinamikusabb nemzetközi trendeknek. Munkánk során a M2M, a smart metering, a mobil technológiák, a szenzoros érzékelés és a képalkotás területein hoztunk létre referált részegységeket, prototípusokat, termékeket.

A csapatunk magasan képzett és szakterületi jártassággal rendelkezõ, kutatás-fejlesztési háttérû mérnökökbõl áll.

K+F tanácsadás

Cégünk az innovációt tekinti credojának, amely áthatja a hétköznapjainkat. Arra törekszünk, hogy kutatás-fejlesztés ne öncélú tevékenység, hanem eredményorientált lépéssorozat legyen, amely bármely kis mértékben is, de hozzájárul a technológiai fejlõdéshez. Megtapasztaltuk, hogy a K+F projekt során az ötlet mellett a megvalósítás, vagyis az állhatatos mindennapi kutatási tevékenység a legfontosabb eredmény tényezõ. Ezért a projektjeinkhez jelentõs projekt menedzsment és minõségbiztosítási erõforrásokat dedikálunk, miközben fenntartjuk a kutatási szervezetekre jellemzõ alkotó légkört és szervezeti felépítést. A K+F projektjeinket, részben az Európai Unió és a Magyar Kormány pályázati forrásai, a szükséges saját erõvel kiegészítve finanszírozzák, más esetekben, partnercégeinkkel alakítunk ki egyedi jogi és pénzügyi konstrukciókat. A kutatás-fejlesztésben ipari kutatást végzünk a legnagyobb rutinnal. Konkrét problémákra keressük az optimális, piacképes, költséghatékony és környezettudatos válaszokat. A tevékenységünk eredménye jellemzõen, prototípus, általában hardveres és szoftveres rétegekkel, komplex rendszerekbe integrálható módon.

IT Szolgáltatások

IT infrastruktúra kiépítését és tervezését vállaljuk. Eszközbeszerzés (garancia menedzsment, rendszerméretezés - optimalizálás), rendszerüzemeltetés (optimális rendszerbiztonság fenntartása, SLA monitoring rendszer integrálása), alkalmazás felügyeletet is végzünk A fejlesztés terén számos kompetenciával rendelkezünk, és sok féle környezetben fejlesztettünk már.

Szolgáltatásaink infrastruktúra fejlesztés területén az alábbiak:

Windows Server Infrastruktúra menedzsment vállalati környezetben,
Linux rendszerfelügyelet (high visibility websites), tuning, scripting,
VmWare virtuális technológia,
Desktop menedzsment

Programnyelv
tapasztalataink:


.NET nyelvek (C#, VB.NET, ASP.NET),
PHP,
JAVA,
JSP,
Office termékautomatizálás (VBA),
MS Access fejlesztés

Adatbázis
platformok:


MS SQL,
MySQL,
PostgreSQL,
FireBird,
Oracle