Termékeink érzékelnek, újszerû módon
feldolgoznak és elemeznek

Célunk olyan termékek gyártása, amelyek speciális üzleti és hétköznapi helyzetek
komplex problémáit oldják meg.

Cégünk innovatív, több mûszaki szakterület legkorszerûbb újításait egyesítõ termékeket gyárt és fejleszt, ezzel a piacon elérhetõ legmodernebb technológiájú megoldás túlszárnyalására törekszünk. Integrált rendszereinket vevõi igények alapján személyre szabjuk, vagy velük közösen továbbfejlesztjük. Számos szakterületre készítettünk már termékeket a mezõgazdaságtól hálózatfigyelõ eszközökig. Elsõdleges szakterületünk az információtechnológia, amely a projektjeinket összeköti. Saját és külsõ fejlesztõkkel a legújabb kihívásokra tudunk válaszolni, mindig egy addig nem alkalmazott újítást letéve az asztalra. A kutatásban partnereink a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány és az InQMon Kft. Az elmúlt évek során számos szenzortechnológiai újítást vezettünk be ipari és hétköznapi felhasználásra. Különleges igények és célok számos gazdasági ágazatban felmerülnek, komplex problémák megoldására azonban kisebb cégek nem tudnak vállalkozni források hiányában. Termékeink két csoportra oszlanak: hatékonyság növelésre fókuszáló és különleges területekre koncentráló egyedi termékekre.

Agrár rendszereink a földmûvelés és az állattenyésztés nehezen megoldható problémáira keresnek megoldást. Öntözésszabályozó és föld-monitoring megoldásaink már több fejlesztési fázison estek át, rengeteg tapasztalatot halmoztunk fel a területen. Tápanyag és idõjárás szenzorokat, elõrejelzõ algoritmusokat fejlesztettünk ki, és integráltunk egy kiértékelõ, elemzõ rendszerbe, amelyen keresztül pár kattintással a tulajdonos rengeteg hasznos információt szerezhet az irodában ülve a területeirõl, és szabályozhatja az öntözési rendszert is. Az állattenyésztés területén szintén nyújtunk olyan megoldásokat, amelyek segítségével a forgószékbõl is tudnak egy farm irányítói friss információkat szerezni az állatállomány minden egyedérõl. Farmon belüli nyomon követés, beteg állatok kiszûrése, az állatok irányítása is a rendszer funkciói közé tartoznak.

Fizikai biztonsági rendszereinket is agrár kötõdéssel fejlesztettük ki: nagy nyitott területek védelmére Forest Security rendszerünk nyújt megoldást, figyelmeztet behatolásra, különbözõ nem kívánatos tevékenységekre. A tulajdonos akár mobileszközein is állandó kapcsolatban állhat az erdõjére vagy gyümölcsösére figyelõ rendszerrel. Nagy fizikai távolságokból is tökéletes a biztonság, és állandó munkaerõ alkalmazását is szükségtelenné teszi. Az állandó megfigyelés szempontjából hasonló rendszer a GAS, amely egy összetett, elmozdulást figyelõ rendszer, elsõ verziójában közraktárcsalások kivédésére lett kifejlesztve, azonban a technológiát átültettük más lopás elleni és lokális nyomkövetõ rendszerbe. A megfigyelõ eszközök kijátszhatatlan rendszerbe tagolódnak, gyakorlatilag nem lehet a védelmi láncot megkerülni. A technológia különbözõ célokra kifejlesztett verzióit mûtárgyvédelemtõl kezdve nem õrzött raktárak védelmére is lehet használni.

Cégünk szoftver és hardveres megoldásokat is fejleszt speciális rendszerek felügyeletére. Munkáink során készítettünk hangfelismerõ és elemzõ, VOIP minõségellenõrzõ és hálózati állapot megfigyelõ alkalmazásokat.

Interaktív rendszereink kibõvített vásárlói élményt nyújtanak egyedi megoldásaik segítségével. Ötvöztük az információ beviteli rendszereket a legmodernebb interaktív megjelenítõ technológiákkal és szenzortechnológiával. A rendszer háttereként használt adatbázis pedig a tulajdonosok számára rengeteg kiegészítõ információt nyújt a vevõkrõl.